คุยกับหมออัจจิมา
อย่าทนปวดใจ รักษารอยแตกลาย ง่ายๆ 1/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

อย่าทนปวดใจ รักษารอยแตกลาย ง่ายๆ 1/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

December 22, 2020

Medisci Biointegrative Anti-Aging Center
ณ ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมา คลินิก) ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังโทรศัพท์ : 0-2954-9440

Hot Line : 089-900-6100
Line : @medisci
Facebook : www.facebook.com/Medisci
Website : //www.mediscicenter.com

เลเซอร์ที่บ้าน Home Use Laser 3/5 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

เลเซอร์ที่บ้าน Home Use Laser 3/5 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

December 18, 2020

Medisci Biointegrative Anti-Aging Center
ณ ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมา คลินิก) ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังโทรศัพท์ : 0-2954-9440

Hot Line : 089-900-6100
Line : @medisci
Facebook : www.facebook.com/Medisci
Website : //www.mediscicenter.com

สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์ 5/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์ 5/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

December 18, 2020

Medisci Biointegrative Anti-Aging Center
ณ ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมา คลินิก) ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังโทรศัพท์ : 0-2954-9440

Hot Line : 089-900-6100
Line : @medisci
Facebook : www.facebook.com/Medisci
Website : //www.mediscicenter.com

สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์ 4/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์ 4/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

December 18, 2020

Medisci Biointegrative Anti-Aging Center
ณ ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมา คลินิก) ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังโทรศัพท์ : 0-2954-9440

Hot Line : 089-900-6100
Line : @medisci
Facebook : www.facebook.com/Medisci
Website : //www.mediscicenter.com

สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์ 3/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์ 3/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

December 17, 2020

Medisci Biointegrative Anti-Aging Center
ณ ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมา คลินิก) ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังโทรศัพท์ : 0-2954-9440

Hot Line : 089-900-6100
Line : @medisci
Facebook : www.facebook.com/Medisci
Website : //www.mediscicenter.com

สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์ 2/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์ 2/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

December 17, 2020

Medisci Biointegrative Anti-Aging Center
ณ ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมา คลินิก) ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังโทรศัพท์ : 0-2954-9440

Hot Line : 089-900-6100
Line : @medisci
Facebook : www.facebook.com/Medisci
Website : //www.mediscicenter.com

สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์ 1/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

สูงวัย ห่างไกลอัลไซเมอร์ 1/6 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

December 17, 2020

Medisci Biointegrative Anti-Aging Center
ณ ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมา คลินิก) ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังโทรศัพท์ : 0-2954-9440

Hot Line : 089-900-6100
Line : @medisci
Facebook : www.facebook.com/Medisci
Website : //www.mediscicenter.com

เบาหวานอย่าเบาใจ ตอนที่ 7/7 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

เบาหวานอย่าเบาใจ ตอนที่ 7/7 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

November 21, 2020

Medisci Biointegrative Anti-Aging Center
ณ ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมา คลินิก) ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังโทรศัพท์ : 0-2954-9440

Hot Line : 089-900-6100
Line : @medisci
Facebook : www.facebook.com/Medisci
Website : //www.mediscicenter.com

เบาหวานอย่าเบาใจ ตอนที่ 6/7 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

เบาหวานอย่าเบาใจ ตอนที่ 6/7 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

November 21, 2020

Medisci Biointegrative Anti-Aging Center
ณ ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมา คลินิก) ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังโทรศัพท์ : 0-2954-9440

Hot Line : 089-900-6100
Line : @medisci
Facebook : www.facebook.com/Medisci
Website : //www.mediscicenter.com

เบาหวานอย่าเบาใจ ตอนที่ 5/7 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

เบาหวานอย่าเบาใจ ตอนที่ 5/7 - รายการคุยกับหมออัจจิมา

November 16, 2020

Medisci Biointegrative Anti-Aging Center
ณ ศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ (อัจจิมา คลินิก) ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ่าตัดผิวหนัง มะเร็งผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนังโทรศัพท์ : 0-2954-9440

Hot Line : 089-900-6100
Line : @medisci
Facebook : www.facebook.com/Medisci
Website : //www.mediscicenter.com

Podbean App

Play this podcast on Podbean App